Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

М Absolute 1 2 3 4 5 6 сума
1 MIKULKA Alex 25 25 18 25 93
2 LYKHACH Pasha 25 4 25 12 66
3 SOLDAKOV Ilya 10 10 15 18 12 65
4 CHIROKOV Vladimir 18 12 25 55
5 KUZMINOV Alexander 12 12 10 18 52
6 IVANOVA Katya 18 15 10 43
7 DRIVE Alexandr 15 8 8 8 39
8 MEDVEDEV Roman 6 12 15 33
9 VALL Tab 10 15 25
10 BORKUNOV Alexander 6 18 24
11 SHIMAN Alexander 8 10 18
12 ROMANOV Nick 2 15 17
14 RUDY Denis 8 8 16
15 DOMCHENKO Alesha 1 4 6 11
16 ES'KOV Maxim 2 1 6 9
17 MILYAKOV Dmitriy 2 4 2 8
18 Legedza Andriy 1 6 7
19 KAVARNALY Dmitriy 6 6
20 TITOV Yuriy 4 4
21 SINELNIKOV Vladimir 4 4
22 SADKOV Sergey 4 4
23 BOBILEV Andrey 1 2 3
24 ARHIPOV Vladimir 2 2
25 HARITONOV Victor 1 1
26 UTKIN Nikita 1 1
М WRC 1 2 3 4 5 6 сума
1 MIKULKA Alex 25 25 18 25 93
2 LYKHACH Pasha 25 8 25 15 73
3 SOLDAKOV Ilya 12 12 15 18 15 72
4 KUZMINOV Alexander 15 15 12 18 60
5 CHIROKOV Vladimir 18 12 25 55
6 DRIVE Alexandr 18 10 15 10 53
7 BORKUNOV Alexander 8 18 26
8 SHIMAN Alexander 10 12 22
М A8 1 2 3 4 5 6 сума
1 IVANOVA Katya 25 25 18 18 86
2 VALL Tab 25 25 50
3 KOTYK Sergio 15 25 40
4 TITOV Yuriy 18 18 36
5 ROMANOV Nick 25 25
М S2000 1 2 3 4 5 6 сума
1 DOMCHENKO Alesha 18 12 25 15 18 6 94
2 MEDVEDEV Roman 25 25 25 75
3 ES'KOV Maxim 10 18 15 25 68
4 MILYAKOV Dmitriy 25 18 15 58
5 UTKIN Nikita 15 15 12 42
6 HLUSHNIONAK Aliaksandr 10 6 8 8 8 40
7 SADKOV Sergey 15 18 33
8 HARITONOV Victor 18 12 30
9 VIK Gavinski 4 10 10 4 28
10 SOROKIN Nikita 12 10 22
11 DROK Alexandr 12 6 2 20
12 SERGEY CHEREPANOV 12 4 16
13 DASHKO Vladimir 2 10 12
14 LYKHACH Roman Sr. 8 8
15 MARTYNUK Oleg 1 1
М N4 1 2 3 4 5 6 сума
1 BOBILEV Andrey 25 18 15 25 18 101
2 DEMYSHEV Igor 15 12 12 12 15 15 81
3 LEGEDZA Andriy 15 18 25 18 76
4 ARHIPOV Vladimir 10 15 18 12 55
5 RUDY Denis 25 25 50
6 ROMANOV Nick 25 25
7 EVSTRAHIN Slava 18 18
8 FROLOV Dmitry 8 10 18
9 VORONKOVICH Anton 12 12
М S1600 1 2 3 4 5 6 сума
1 KAVARNALY Dmitriy 25 25 25 25 18 118
2 PIDLUSKY Oleksandr 15 8 8 12 10 25 78
3 MARKOV Evgeniy 12 18 18 25 73
4 SHEKIN Feliks 12 15 15 15 15 72
5 KHARLANOV Ruslan 10 10 18 12 12 62
6 RUSLAN Tkachuk 6 12 10 18 46
7 MAZUR Maksym 18 10 28
8 PONOMAREV Kolek 15 15
9 Frolov Dmitry 10 10
10 MARTYNUK Oleg 6 6
М A6 1 2 3 4 5 6 сума
1 SINELNIKOV Vladimir 25 25 25 25 25 25 150
2 PANYUSHKIN Evgenyi 18 18 18 18 18 90
3 RYLOV Dmitriy 12 15 18 45
4 BONDARENKOV Evgeniy 15 15
5 RICH Andrew 15 15
М Teams 1 2 3 4 5 6 сума
1 Megasport RT 50 40 43 50 38 18 239
2 SVK Virag 39 22 33 18 43 40 195
3 Yalta Crimea RT Junior 38 22 45 30 38 16 189
4 Family Racing RT 32 27 29 27 40 33 188
5 Megafon RT 30 18 25 36 24 24 157
6 Wild West VRT 30 14 27 22 10 43 146
7 FRRT-Junior 27 37 12 37 15 15 143
8 SVK VIRAG-Junior 22 33 28 10 12 8 113
9 Profi Club Rally 20 28 12 11 39 110
10 Club Rally 25 25 18 25 93
11 Eurasia RT 20 18 33 5 76
12 Megasport Junior RT 33 15 16 2 66
13 Yalta Crimea RT 25 25 50