Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати: RBR-UA 2016-2017. WRC Junior

М WRC Junior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 IVANOV Sergey 20 20 16 20 16 16 20 16 16 16 176
2 ROMANENKO Aleksandr 10 16 14 14 14 16 14 20 20 138
3 VOLKOVICH Alexander 20 20 20 14 20 14 14 122
4 POMOSCHIKOV Igor 14 12 16 12 12 12 12 90
5 KOVAL Volodymyr 12 4 12 10 10 10 10 10 10 88
6 PAVLO Vorobyov 8 12 2 10 8 6 8 8 6 8 76
7 GONTSOV Ivan 14 8 10 14 8 12 66
8 KOCHERGA Nikolay 6 10 8 6 30
9 SOLDAKOV Ilya 16 16
10 AHMETSHIN Evgeniy 12 12
11 VLASENKO Andrew 8 8
12 LEBED Nazariy 6 6