Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати: RBR-UA 2015-2016. Український абсолют

М U-Overall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 RAEVSKIY Sergey 24 36 36 30 36 24 36 12 50 50 334
2 SOROKIN Nikita 36 24 20 24 50 36 30 36 9 36 301
3 LYKHACH Pasha 50 30 50 7 50 50 50 287
4 SIDOROV Konstantin 18 24 36 30 20 18 30 36 24 236
5 DRIVE Alexander 11 20 30 20 20 16 8 9 24 16 174
6 VOLKOVICH Alexander 16 12 14 18 18 12 11 24 16 18 159
7 VIIAND Ander 14 14 12 16 18 12 20 30 20 156
8 ARYCH Sasha 20 16 18 24 16 18 18 12 142
9 SMIRNOFF Petr 30 50 50 130
10 PIDLUSKY Oleksandr 8 10 11 11 10 11 7 10 11 11 100
11 GONTSOV Ivan 18 6 6 14 16 14 10 84
12 BEZKROVNYI Aleksandr 30 20 30 80
13 PAVLO Vorobyov 7 8 10 8 8 10 4 7 8 9 79
14 KOVAL Volodymyr 10 5 7 14 9 10 11 12 78
15 BAHLAI Andrii 12 12 24 8 20 76
16 STOYAN Vladislav 11 16 14 14 55
17 LYKHACH Roman Sr. 9 9 7 9 14 48
18 KADIGROV Alex 5 14 8 27
19 VOLODYMYR Dubrovskii 6 9 10 25
20 NEVAKSHONOV Oleksandr 4 7 9 20
21 TYMKIV Vlad 5 9 6 20
22 SHESTAVIN Dmitriy 16 16
23 KUZNIETSOV Stanislav 3 4 8 15
24 VARTANYAN Valeriy 12 12
25 UTKIN Nikita 11 11
26 KOCHERGA Nikolay 10 10
27 LOPUKHOV Aleksey 7 7
28 BAKHTIN Aleksey 5 5