Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати: Кубку RBR-UA 2012-2013. Український залік

М У-Абсолют 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 MIKULKA Alex 36 30 18 36 20 50 36 50 276
2 VOLKOVICH Alexander 30 24 30 30 36 50 14 214
3 NECHIPORUK Igor 50 50 36 36 172
4 DRIVE Alexandr 30 7 24 24 50 30 165
5 KOCHETKOV Sergey 18 20 30 24 16 20 20 148
6 RUDY Denis 9 16 20 36 30 30 141
7 RAEVSKIY Sergey 18 16 16 14 16 20 18 18 136
8 UTKIN Nikita 16 9 18 24 14 36 18 135
9 SOROKIN Nikita 20 12 12 14 18 11 20 16 123
10 KUZMINOV Alexander 24 3 24 16 30 24 121
11 ROMANOV Nick 50 50 100
12 KHARLANOV Ruslan 11 8 11 7 9 14 10 24 94
13 BOYPRAV Vladimir 18 10 10 12 12 18 80
14 PIDLUSKY Oleksandr 7 2 4 4 8 10 8 12 5 14 74
15 LOPUKHOV Aleksey 36 36 72
16 KEVLYUK Sasha 10 12 14 24 11 71
17 TKACHUK Ruslan 8 7 5 11 9 11 7 12 70
18 LYKHACH Pasha 20 50 70
19 LEGEDZA Andriy 9 9 12 12 16 58
20 ARHIPOV Vladimir 14 10 10 6 16 56
21 HOROLSKIY Artem 50 50
22 SIDOROV Konstantin 12 14 11 11 48
23 BARANCHUK Vladislav 5 14 8 27
24 VOROBIOV Ruslan 9 6 11 26
25 LYKHACH Roman Sr. 1 6 3 7 7 24
26 KUROCHKIN Vladislav 3 9 10 22
27 BAGLAY Andriy 6 6 8 20
28 MAIGUR Ilya 6 6 12
29 GAVINSKI Vik 4 8 12
30 KOCHETKOV Anton 10 10
31 FROLOV Dmitry 2 8 10
32 KOSTIN Dmytro 9 9
33 RICH Andrew 8 8
34 KOTYK Sergio 5 1 6
М У12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 MIKULKA Alex 100 100 100 100 100 90 100 690
2 SOROKIN Nikita 100 90 90 80 90 80 80 70 680
3 UTKIN Nikita 90 90 90 100 90 90 80 630
4 BAGLAY Andriy 80 80 80 240
5 VOROBIOV Ruslan 70 50 80 200
6 LOPUKHOV Aleksey 100 90 190
7 GAVINSKI Vik 70 80 150
8 HOROLSKIY Artem 100 100
9 KOSTIN Dmytro 60 60
10 RICH Andrew 60 60
М У11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 RAEVSKIY Sergey 80 100 80 90 90 100 90 80 710
2 RUDY Denis 50 100 100 100 100 100 550
3 KUZMINOV Alexander 90 70 100 80 100 90 530
4 BOYPRAV Vladimir 90 80 70 70 80 90 480
5 KEVLYUK Sasha 60 90 70 90 70 380
6 LEGEDZA Andriy 50 70 80 80 80 360
7 ARHIPOV Vladimir 70 80 60 60 90 360
8 MIKULKA Alex 100 100
М У10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 PIDLUSKY Oleksandr 80 70 70 80 90 70 70 90 70 80 770
2 KHARLANOV Ruslan 100 90 90 100 100 90 90 100 760
3 KOCHETKOV Sergey 100 100 100 100 100 100 90 690
4 TKACHUK Ruslan 90 80 90 80 80 80 80 70 650
5 LYKHACH Roman Sr. 60 80 70 80 60 350
6 KOCHETKOV Anton 90 90
М У9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 SIDOROV Konstantin 100 100 100 100 400
2 BARANCHUK Vladislav 90 100 90 280
3 MAIGUR Ilya 90 100 190
4 KOTYK Sergio 100 90 190
5 VOLKOVICH Alexander 100 100
6 KUROCHKIN Vladislav 90 90
М У8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 KUROCHKIN Vladislav 100 100 200