Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати: Кубку RBR-UA 2012-2013

М Абсолют 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 IVANOVA Katya 30 20 36 50 50 36 30 36 288
2 MIKULKA Alex 36 24 14 20 16 30 36 50 226
3 VOLKOVICH Alexander 24 24 24 18 30 36 11 167
4 SOLDAKOV Ilya 14 18 18 12 20 14 16 24 30 166
5 MEDVEDEV Roman 50 36 30 50 166
6 NECHIPORUK Igor 50 50 30 30 160
7 DRIVE Alexandr 30 20 16 36 24 126
8 KOCHETKOV Sergey 18 14 24 20 8 16 16 116
9 TOMECEK Libor 16 12 10 6 6 12 18 10 11 101
10 RUDY Denis 2 11 11 30 20 20 94
11 KUZMINOV Alexander 20 20 11 20 18 89
12 UTKIN Nikita 10 5 10 16 10 24 14 89
13 RAEVSKIY Sergey 11 14 8 10 9 14 12 11 89
14 ROMANOV Nick 36 50 86
15 SOROKIN Nikita 12 6 8 7 11 8 12 12 76
16 TITOV Yuriy 18 16 12 9 14 69
17 LOPUKHOV Aleksey 36 24 60
18 HOROLSKIY Artem 50 50
19 SOBOLEV Ilia 50 50
20 BOYPRAV Vladimir 11 4 2 9 10 12 48
21 BOBILEV Andrey 9 10 9 9 9 2 48
22 KEVLYUK Sasha 3 8 7 18 8 44
23 MILYAKOV Dmitriy 1 16 5 18 40
24 LYKHACH Pasha 16 24 40
25 KHARLANOV Ruslan 4 4 6 7 18 39
26 ANDREIKA Prostoy 10 9 10 29
27 GUATAMAS Sergei 2 6 7 4 8 27
28 SIDOROV Konstantin 6 11 7 3 27
29 MARKOV Evgeniy 1 8 14 23
30 ARHIPOV Vladimir 7 6 3 7 23
31 IVANOVSKY Anton 8 14 22
32 SHIMAN Alexander 9 12 21
33 LENIVETS Sid 1 2 3 9 15
34 LEGEDZA Andriy 2 2 4 7 15
35 PANYUSHKIN Evgenyi 8 5 13
36 HLUSHNIONAK Aliaksandr 5 4 2 1 12
37 ES'KOV Maxim 5 2 5 12
38 DONSKOY Igor 7 5 12
39 BARANCHUK Vladislav 6 3 9
40 PIDLUSKY Oleksandr 1 6 7
41 TKACHUK Ruslan 1 1 5 7
42 KOCHETKOV Anton 7 7
43 AHMETSHIN Evgeniy 4 3 7
44 KOSTIN Dmytro 6 6
45 OZHEGOV Lev 5 5
46 CHEREPANOV Sergey 5 5
47 VOROBIOV Ruslan 4 4
48 KALININ Denis 4 4
49 HANNIBAL Lector 4 4
50 NIKONOROV Rodion 3 3
51 PETRENKO Stas 3 3
52 DEMYSHEV Igor 3 3
53 GAVINSKI Vik 1 1
54 PONOMAREV Kolek 1 1
М Клас 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 SOLDAKOV Ilya 90 50 80 90 80 100 80 70 80 90 810
2 MIKULKA Alex 90 80 90 90 90 90 100 630
3 TOMECEK Libor 100 90 60 60 40 70 100 40 70 630
4 UTKIN Nikita 70 70 70 80 70 80 70 510
5 SOROKIN Nikita 80 50 70 50 60 60 50 60 480
6 MEDVEDEV Roman 100 100 100 100 400
7 MILYAKOV Dmitriy 60 70 30 90 250
8 GUATAMAS Sergei 20 40 50 30 30 50 220
9 ANDREIKA Prostoi 20 10 50 50 60 190
10 LOPUKHOV Aleksey 100 80 180
11 IVANOVSKY Anton 60 60 120
12 DONSKOY Igor 80 40 120
13 BAGLAY Andriy 50 40 30 120
14 PANYUSHKIN Evgenyi 60 50 110
15 HOROLSKIY Artem 100 100
16 VOROBIOV Ruslan 10 20 40 70
17 GAVINSKI Vik 30 40 70
18 KOSTIN Dmytro 40 40
19 CHEREPANOV Sergey 20 20
М Клас 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 RAEVSKIY Sergey 70 90 60 90 80 100 90 80 660
2 RUDY Denis 30 100 90 100 90 90 500
3 KUZMINOV Alexander 90 20 100 80 100 80 470
4 BOBILEV Andrey 60 80 70 40 90 70 40 450
5 TITOV Yuriy 80 100 90 80 100 450
6 BOYPRAV Vladimir 80 70 60 70 70 80 430
7 KEVLYUK Sasha 40 70 50 90 60 310
8 LEGEDZA Andriy 30 50 70 70 70 290
9 ARHIPOV Vladimir 50 60 40 40 80 270
10 IVANOVA Katya 100 100 200
11 KALININ Denis 30 60 60 150
12 OZHEGOV Lev 50 50 100
13 MIKULKA Alex 100 100
14 RYLOV Dmitriy 20 40 30 90
15 PETRENKO Stas 60 60
16 DEMYSHEV Igor 50 50
17 PONOMAREV Petr 30 30
Результати в класах 5, 7 і 8