Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати: Кубок RBR-UA 2013-2014. Український залік

М У-Абсолют 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   KEVLYUK Sasha 20 24 24 30 36 30 30 30 36 20 280
   KOCHETKOV Sergey 36 50 50 50 50 236
   LAPAEV Vitaly 9 14 18 24 24 20 36 20 24 24 213
4 VOLKOVICH Alexander 18 30 50 50 50 198
5 KHARLANOV Ruslan 24 12 36 20 50 36 178
6 RUDY Denis 8 20 14 30 36 6 18 30 162
7 RAEVSKIY Sergey 20 20 20 24 24 7 115
8 SOROKIN Nikita 11 9 10 12 11 11 10 16 11 12 113
9 KOCHETKOV Anton 10 11 11 16 14 18 14 18 112
10 NECHIPORUK Igor 30 50 30 110
11 LYKHACH Pasha 36 36 30 102
12 UTKIN Nikita 12 10 14 10 12 16 14 88
13 MIKULKA Alex 50 36 86
14 BEZKROVNYI Aleksandr 4 8 10 9 9 9 9 8 66
15 PIDLUSKY Oleksandr 6 6 6 6 8 8 14 6 6 66
16 BOYPRAV Vladimir 14 16 18 18 66
17 BARANCHUK Vladislav 12 12 11 16 51
18 KUZMINOV Alexander 16 10 24 50
19 SIDOROV Konstantin 18 5 16 10 49
20 VOROBIOV Ruslan 4 5 9 7 5 12 5 47
21 ORLOV Alexey 18 20 38
22 LYKHACH Roman Sr. 5 11 8 7 5 36
23 VARTANYAN Valeriy 14 16 30
24 BAKHTIN Aleksey 6 12 11 29
25 RUSLAN Tkachuk 7 7 7 7 28
26 KADIGROV Alex 4 7 11 4 26
27 ORLOV Yura 8 18 26
28 KLEVATSKIY Dmitry 5 12 8 25
29 POPOV Vasiliy 3 8 10 21
30 SOROKIN Maxime 3 7 10 20
31 SACHENOK Boris 1 3 6 2 4 16
32 DRIVE Alexander 16 16
33 KOSTIN Dmytro 16 16
34 BAGLAY Andriy 14 14
35 KUROCHKIN Vladislav 2 8 10
36 PODDUBNUI Sergey 9 9
37 SHESTAVIN Dmitriy 9 9
38 GAVINSKI Viktor 9 9
39 MAIGUR Ilya 4 3 7
40 RUDYAKOV Victor 3 3
М У12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   SACHENOK Boris 9 12 12 9 15 57
   NECHIPORUK Igor 15 20 20 55
   BAKHTIN Aleksey 15 12 20 47
4 LYKHACH Pasha 20 20 40
5 MIKULKA Alex 20 15 35
6 ORLOV Alexey 20 15 35
7 KUZMINOV Alexander 20 20
8 ORLOV Yura 15 15
9 GAVINSKI Viktor 15 15
10 SIDOROV Konstantin 12 12
М У11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   KEVLYUK Sasha 20 20 20 20 20 15 15 20 20 12 182
   LAPAEV Vitaly 9 12 15 12 12 20 12 15 15 122
   RUDY Denis 12 15 7 15 20 9 12 20 110
4 RAEVSKIY Sergey 15 12 9 12 15 7 70
5 BOYPRAV Vladimir 15 9 9 7 40
6 VARTANYAN Valeriy 5 9 14
7 DRIVE Alexander 12 12
8 BEZKROVNYI Aleksandr 9 9
М У10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   KOCHETKOV Anton 15 20 20 20 20 20 20 20 155
   PIDLUSKY Oleksandr 9 9 12 12 12 15 15 9 9 102
   RUSLAN Tkachuk 12 12 15 12 51
4 LYKHACH Roman Sr. 20 15 9 7 51
5 SIDOROV Konstantin 20 15 35
6 POPOV Vasiliy 7 12 15 34
7 VOROBIOV Ruslan 12 12 24
8 KOSTIN Dmytro 20 20
9 BAGLAY Andriy 15 15
10 ORLOV Yura 15 15
М У9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   VOROBIOV Ruslan 15 20 20 20 15 90
   BEZKROVNYI Aleksandr 20 20 20 60
   SOROKIN Maxime 20 20
4 LYKHACH Roman Sr. 20 20
5 VOLKOVICH Alexander 20 20
6 SIDOROV Konstantin 15 15
М У8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   SOROKIN Nikita 15 15 15 12 15 15 12 20 15 12 146
   UTKIN Nikita 20 20 15 12 20 20 15 122
   BARANCHUK Vladislav 20 20 15 20 75
4 KLEVATSKIY Dmitry 9 20 12 41
5 BEZKROVNYI Aleksandr 7 12 9 9 37
6 KUZMINOV Alexander 20 12 32
7 MAIGUR Ilya 7 9 7 23
8 SOROKIN Maxime 12 9 21
9 KUROCHKIN Vladislav 9 7 16
10 SHESTAVIN Dmitriy 15 15
11 RUDYAKOV Victor 12 12
12 LAPAEV Vitaly 12 12