Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати: Кубок RBR-UA 2013-2014

М Overall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   SUHINOV Aleksandr 50 36 50 50 50 50 50 50 36 422
   KOCHETKOV Sergey 30 36 36 50 50 202
   KEVLYUK Sasha 14 14 16 16 24 18 20 18 30 18 188
4 REINART Hardo 18 12 20 16 30 30 36 162
5 VOLKOVICH Alexander 10 16 36 36 36 134
6 LAPAEV Vitaly 8 9 12 11 14 24 14 18 20 130
7 KHARLANOV Ruslan 16 7 24 16 36 30 129
8 BOBILEV Andrey 12 18 18 9 24 20 20 121
9 MEDVEDEV Roman 36 50 30 116
10 MALYSHEV Denis 11 18 10 14 24 16 93
11 RUDY Denis 12 6 18 20 12 24 92
12 GUATAMAS Sergei 9 9 7 7 7 8 14 10 11 9 91
13 SOLDAKOV Ilya 30 24 30 84
14 LYKHACH Pasha 24 30 24 78
15 NECHIPORUK Igor 20 24 20 64
16 RAEVSKIY Sergey 10 9 10 18 16 63
17 VIIAND Ander 5 6 9 5 12 9 14 60
18 SINELNIKOV Vladimir 7 6 3 5 5 10 6 16 58
19 MILYAKOV Dmitriy 4 14 12 11 11 52
20 MIKULKA Alex 30 20 50
21 KOCHETKOV Anton 5 4 9 11 8 12 49
22 UTKIN Nikita 4 3 2 8 10 7 34
23 BOYPRAV Vladimir 5 8 6 8 27
24 ORLOV Alexey 12 14 26
25 PANYUSHKIN Evgenyi 14 11 25
26 BARANCHUK Vladislav 1 3 6 10 20
27 TITOV Yuriy 4 4 3 7 2 20
28 SIDOROV Konstantin 11 7 2 20
29 KALININ Denis 2 2 7 9 20
30 CHIROKOV Vladimir 20 20
31 KUZMINOV Alexander 3 16 19
32 IVANOVA Katya 11 8 19
33 SOROKIN Nikita 3 1 5 3 5 17
34 VARTANYAN Valeriy 3 11 14
35 AHMETSHIN Evgeniy 5 8 13
36 HLUSHNIONAK Aliaksandr 7 6 13
37 BOKOV Sergey 8 4 12
38 KIROV Damian 12 12
39 HANNIBAL Lecter 6 6 12
40 ORLOV Yura 10 10
41 DRIVE Alexander 10 10
42 JONAITIS Jonis 4 4 8
43 BAKHTIN Aleksey 5 3 8
44 KOSTIN Dmytro 8 8
45 NIKONOROV Rodion 6 1 7
46 ROZHKOV Alexey 4 4
47 BAGLAY Andriy 4 4
48 PLISKIN Oleg 1 1 1 1 4
49 SHEKIN Feliks 3 3
50 PIDLUSKY Oleksandr 2 2
51 LAPINSKAS Remigijus 2 2
52 STEINBACH Lutz 2 2
53 CHEREPANOV Sergey 2 2
54 DONSKOY Igor 2 2
55 BEZKROVNYI Aleksandr 1 1
56 VOROBIOV Ruslan 1 1
57 KLEVATSKIY Dmitry 1 1
М Клас 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
   KALININ Denis 9 12 9 15 15 60
   MEDVEDEV Roman 20 20 20 60
   MILYAKOV Dmitriy 20 15 15 50
4 NECHIPORUK Igor 12 15 15 42
5 JONAITIS Jonis 5 9 12 15 41
6 LYKHACH Pasha 20 20 40
7 ORLOV Alexey 20 15 35
8 BAKHTIN Aleksey 9 12 12 33
9 BOKOV Sergey 12 12 9 33
10 SACHENOK Boris 5 4 7 7 9 32
11 PANYUSHKIN Evgenyi 12 15 27
12 MIKULKA Alex 15 12 27
13 SINELNIKOV Vladimir 20 20
14 CHIROKOV Vladimir 20 20
15 KUZMINOV Alexander 20 20
16 ORLOV Yura 12 12
17 SIDOROV Konstantin 9 9
18 DONSKOY Igor 9 9
19 GAVINSKI Viktor 7 7
20 CHEREPANOV Sergey 7 7


Клас 3 та монопривід