Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Regulations RBR-UA CUP 2018-2019

1. Take part. Registration
1.1 Take part in Cup can all drivers registered to RBR-UA Championship 2018-2019.

2. Events
2.1. Cup contains 10 events, which run according to cup calendar (Appendix 1).
2.2 Within five Cup rally’s which located at Karpaty region of Ukraine will held separate “Karpaty cup” ranking, according to all RBR-UA Cup rules.
2.3. Every event has 6-8 stages with one or two 30 minutes service zones.
2.4. Car damage – Realistic.

3. Cars, classes, points.
3.1 Allowed cars in Cup: RC2, RC3, RC4, GrpA groups with NGP physics.
3.2 Allowed cars divided into 6 classes:
- Overall (all cars);
- 4WD Open (R5, S2000, R4)
- N4
- 2WD Open (R3, S1600)
- R2
- Historic A1 (Gr.A)
- Historic A2 (Gr.A)
Beside this, for Ukrainian drivers – national classes:
- U-Overall (all cars);
- U-4WD Open (R5, S2000, R4)
- U-N4
- U-2WD Open (R3, S1600)
- U-R2
- U-Historic A1 (Gr.A)
- U-Historic A2 (Gr.A)
3.3 Driver can start Cup rally at any allowed car, no matter which car he registered at Championship.
3.4 At rally finish first 20 drivers in overall standings get points, according to this system:
50-36-30-24-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
In classes first 10 drivers get points, according to this system:
20-16-14-12-10-8-6-4-2-1

4. Retirements and request procedure.
4.1 Any technical problems (lost connection, game trouble, blackout or others) as driver have during a rally - will classified as unforeseen circumstances and driver retirement.
4.2 In case of game crash during stage loading, driver can send a request for stage reset via CZ plugin system. To use this article driver must have a “Did not start at SS ...” mark on plugin retirements results section. Only under this condition request will be approved.
4.3 In case of problems with cz-plugin which led to partial or complete server failure, championship organizers can cancel rally or move to other date.

Регламент RBR-UA CUP 2018-2019

1. Участь у турнірі . Реєстрація
1.1 До участі в кубку допускаються усі пілоти, заявлені в чемпіонаті RBR-UA 2018-2019.

2. Етапи
2.1 Турнір складається з 10 етапів, які проводяться згідно з календарем (додаток 1).
2.2 П'ять етапів, які проходитимуть в Карпатському регіоні входять в окремий залік – Кубок Карпат. Кубок Карпат пройде за правилами RBR-UA Cup.
2.3 Кожний етап складається з 6-8 допів з одним або двома 30-хвилинними сервісами.
2.4 Пошкодження - Realistic

3. Автомобілі , поділ на класи, нарахування очок

3.1 В чемпіонаті дозволена участь на автомобілях RC2, RC3, RC4, RGT, GrpA з фізикою NGP.
3.2 Автомобілі діляться на 6 залікові класи:
- Overall (усі авто);
- 4WD Open (R5, S2000, R4)
- N4
- 2WD Open (R3, S1600)
- R2
- Historic A1 (Gr.A)
- Historic A2 (Gr.A)
Крім цього для українських пілотів передбачено національні класи:
- U-Overall (усі авто);
- U-4WD Open (R5, S2000, R4)
- U-N4
- U-2WD Open (R3, S1600)
- U-R2
- U-Historic A1 (Gr.A)
- U-Historic A2 (Gr.A)
3.3 Учасник має право стартувати на будь якому автомобілі з числа дозволених, незалежно від того на якому зареєстрований в чемпіонаті.
3.4 Після закінчення ралі перші 20 пілотів в абсолюті отримують очки за системою:
50-36-30-24-20-18-16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
В класах перші 10 пілотів отримують очки за схемою:
20-16-14-12-10-8-6-4-2-1

4. Cходи учасників та система реквестів
4.1 Будь які технічні проблеми, як наприклад обрив зв’язку, проблеми з грою, виключення світла і т.п., що виникли під час участі в ралі, прирівнюються до непередбачених обставин і cходу учасника.
4.2 В разі «вильоту» гри під час загрузки СД, учасник має право доїхати етап через систему надсилання реквету на сайті плагіна. Для виконання цього пункту, на сайті результатів повинна бути відповідна мітка "Did not start at SS …” тільки при виконанні цієї умови можливе виконання п 4.2
4.3 В разі проблем, що виникли по причині часткової або повної відмови сервера, керівництво чемпіонату має право анулювати ралі, або перенести його проведення на інший період часу.