Авторизація на сайті

Останні новини

Зв'язок з нами

Результати Кубку RBR-UA 2011-2012М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 MIKULKA Alex 18 15 25 12 25 25 25 25 170
2 LOPUKHOV Aleksey 6 18 25 25 12 18 15 18 18 155
3 VOLKOVICH Alexander 15 2 18 15 15 18 12 95
4 KUZMINOV Alexander 8 12 12 10 8 12 15 18 95
5 NECHIPORUK Igor 25 18 18 25 8 94
6 KOCHETKOV Sergey 4 8 6 10 2 8 10 12 60
7 SIDOROV Konstantin 10 15 10 15 8 58
8 LAPAEV Vitaly 1 12 8 8 4 6 39
9 GORGOL Artur 15 6 10 31
10 RAEVSKIY Sergey 2 4 1 6 1 12 2 28
11 ROMANOV Nick 25 25
12 BOYPRAV Vladimir 2 6 1 2 6 6 23
= KAVARNALY Dmitriy 4 4 15 23
14 LYKHACH Pasha 10 2 8 2 22
15 Alexandr Drive 4 4 4 8 20
16 KOLOMIETS Kirill 6 10 1 17
17 DANYS Levko 12 1 13
18 LEGEDZA Andriy 10 2 12
19 RUDY Denis 4 6 10
= KARMEN Oleh 10 10
21 N.Sorokin (UA) 1 1 2 4
= Nikita Utkin 4 4
23 KOCHETKOV Anton 1 1
= ARHIPOV Vladimir 1 1


М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 LOPUKHOV Aleksey 12 25 25 25 25 25 25 25 25 212
2 KUZMINOV Alexander 15 15 18 18 18 18 18 25 145
3 KAVARNALY Dmitriy 10 15 12 10 10 12 15 18 102
4 SIDOROV Konstantin 18 18 15 18 15 84
5 PIDLUSKY Oleksandr 12 8 12 12 6 8 12 10 80
6 N.Sorokin (UA) 8 15 15 10 8 12 68
7 GORGOL Artur 25 18 15 58
8 KARMEN Oleh 8 10 6 4 15 43
9 Nikita Utkin 10 6 6 12 34
10 SRT Kos 12 10 22
11 Vik Gavinski 10 10
12 LYKHACH Roman Sr. 4 4 8
= BAGLAY Andriy 8 8
14 ARHIPOV Vladimir 6 6


М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 MIKULKA Alex 18 2 18 25 15 25 25 25 25 178
2 VOLKOVICH Alexander 18 10 25 15 18 18 18 122
3 NECHIPORUK Igor 25 25 18 25 15 108
4 BOYPRAV Vladimir 2 8 12 8 6 4 10 4 15 15 84
5 RAEVSKIY Sergey 12 10 8 12 6 18 12 78
6 LAPAEV Vitaly 10 15 15 15 8 12 75
7 Alexandr Drive 4 12 2 10 12 18 58
8 LYKHACH Pasha 6 18 10 12 8 54
9 RUDY Denis 8 6 10 12 36
10 KOLOMIETS Kirill 10 15 10 35
11 ROMANOV Nick 25 1 26
12 LEGEDZA Andriy 1 12 4 8 25
13 DANYS Levko 15 6 21
14 ARHIPOV Vladimir 2 6 10 18
15 LEBED Nazariy 8 8
16 RUSLAN Tkachuk 4 4
= KOTYK Sergio 4 4
18 Yakimiv Bohdan 1 1


М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 сума
1 KOCHETKOV Sergey 25 25 25 25 25 25 25 25 25 225
2 PIDLUSKA Katya 10 15 10 18 25 12 18 12 15 135
3 LESKO Roman 8 15 15 18 18 15 89
4 KOCHETKOV Anton 18 18 18 54
5 RUSLAN Tkachuk 15 12 18 45
6 CHERNOV Rost 6 15 10 10 41
7 KOTYK Sergio 15 8 15 38
8 KOSTIN Dmytro 8 18 26
9 MAKIDON Dmitriy 12 12
= KLEVATSKIY Dmitry 12 12
= Frolov Dmitry 12 12
12 MARTYNUK Oleg 10 10